Företagstjänster

 

Hangö stad är delägare i den av västnylandska kommuner ägda Novago Företagsutveckling Ab. Novago grundades för att betjäna företagen i regionen. Personalen på Novago hjälper med sitt kunnande både nya företagare och företag som redan startat sin verksamhet eller företag som vill utveckla sin verksamhet, bl.a. 

  • i grundande av ett nytt företag 
  • i finanserieringsplaner och kalkyler 
  • i officiella ansökningar (Finnvera, NTM-centralen, Tekes osv.)
  • i kuvösföretagande 
  • i ändringssituationer i affärsverksamheten 
  • i utmaningar inom marknadsföring och försäljning 
  • i internationalisering 
  • utveckling av personal och organisation  
  • ägarbyten 
  • avtalsfrågor (icke juridiska eller skatteärenden)

Som företagare i Hangö lönar det sig för Dig att utnyttja Novagos konfidentiella och kostnadsfria sakkännedom och expertis, som bjuds för Hangö företagen av Hangö stad. Novagos personalens kontaktuppgifter hittar du på webbtjänsten www.novago.fi.
Det lönar sig också att besöka den riksomfattande företagstjänsten www.yrityssuomi.fi.

 

 

I Hangö stads näringsärenden betjänas Du av:

Stadsdirektör
Denis Strandell

tfn 019 220 3210

 

Teknisk direktör

Jukka Takala

tfn 040 135 9280

 

Kanslichef (stadens jurist)

Lasse Tallqvist

tfn 019 220 3212