Lediga industritomter

Teollisuusalueet yleiskartta1. Siriusgatan

Teollisuus Sirius K1158

Kvarter
Detaljplan
 eAreal, haByggrätt, k-m2
K1158 T  0,20 9,2 18 400

Det är möjligt att dela kvarter för mindre tomter.

Annat: staden har vid behov rätt att bygga järnvägsförbindelse.


Detaljplan 155: Plankarta och planebeteckningar och bestämmelser

Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T).

2. Sandösvängen

Santalankaari kaikki tontit


Kvarter

Detaljplan

 e

Areal, m2

Byggrätt, k-m2

K1151

 KL-1

 0,30

 47 295

 14 189

K1152

 KL-1

 0,30

36 414

 10 924

K1153

 KL-1

 0,30

  24 369

 7 311

K1150T5

T

0,40

14 742

 5 897Det är möjligt att dela kvarter för mindre tomter.

Detaljplan 155:

Kvarter K1151-K1153

Plankarta och planbeteckningar och -bestämmelser,Detaljplan 186:

Kvarter K1150T5

Plankarta och planbeteckningar och -bestämmelser,Kvartersområde för affärsbyggnader (KL-1). På varje tomt får även uppföras produktionsutrymmen högst 40 % av byggnadsrätten.


Kvartersområde för industri- och lagerbuggnader (T). På tomt får byggas högst två bostäder för den personalen, som är nödvändig för fastighetens skötsel.

3. Mästaregatan

Mästaregatans industritomter

Stadsdel-Kvarter-Tomt
Detaljplan
 eAreal, m2
Byggrätt, k-m2
4-467-9T-1 0,502 982
1 491
4-4005-5T-1 0,502 347
 1 174

Detaljplan 148:Plankarta och planebeteckningar och -bestämmelser

Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T-1)4. Svetsaregatan

Teollisuus Uuttajankatu K461T15

Kvarter
Detaljplan
 eAreal, m2
 Byggrätt, k-m2
K461T15Ttv 0,50 12 896
6 448


Detaljplan 55: Plankarta och planebeteckningar och -bestämmelser.

Kvaretersområde för kombinerade industri- och lagerbyggnader (Ttv). På tomt får byggas
högst två bostäder för den personalen, som är nödvändig för fastighetens skötsel.5. Ässjegränd

Ässjegränds industritomter

Stadsdel-Kvarter-TomtDetaljplan
 eAreal, m2
 Byggrätt, k-m2
4-4002-2T 0,502 464
1 232
4-4004-5T 0,506 284
 3 142

Detaljplan 126:Plankarta och planebeteckningar- och -bestämmelser.

Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T). På tomten får uppföras en bostad för servicepersonal.


6. Idrottsgatan

Teollisuus Urheilukatu K1018T1

Kvarter
Detaljplan
 eAreal, m2
 Byggrätt, k-m2
K1018T1T
 0,50ca. 8 000
ca. 4 000

Detaljplan131:Plankarta och planebeteckningar och -bestämmelser.

Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T). 20 % av den tillåtna våningsytan får användas för bostadslägenheter.