Många företag är verksamma  och framgångsrika i Hangö – var du också framgångsrik!

Hangö är en av Finlands mest industrialiserade kommuner. Industriarbetsplatsernas andel är cirka 35 %.
Ytterligare med industrin jämförbara, starka sysselsättare är hamnen och turismen samt med dessa anknytna branscher och aktiviteter (logistik, mångsidiga tjänster och möjligheter till  fritidshobbyn osv.). Dessutom finns det i staden en avsevärd mängd av småföretagsverksamhet. Förutom stadens hamnar har Hangö dessutom tre industrihamnar. Fraktfartyget som trafikerar från Hangö till Paldiski i Estland betjänar även passagerartrafiken. Arbetsplatssufficiensen i Hangö är cirka 100 %.

Alla ovannämnda och med dessa anknytna branscher har goda utvecklingsutsikter, fastän några enskilda “bakslag” har även upplevts. Industrins huvudbranscher; processindustrin (bl.a. läkemedels-, kemiska industrin) och metallindustrin har kontinuerligt ökat sin produktion. Hamnens verksamhet har utvidgats och förutsättningar för turismen har förbättrats av både företag och av staden.

Elektrifiering av Hangö-Hyvinge banan, som man tror att förverkligas senast under nästa regeringsperiod, förbättrar verksamhets- och utvecklingsförutsättningarna för både företag och hamnar. Före detta stålverkets område och hamnen i Koverhar har en remarkabel reserv som kan åter tas i bruk för företagsverksamhet/industrin. Förutom hamnen omfattar området ca 200 hektar för företagsverksamhet planlagd mark.  

En företagsgrundare och en som söker en stationeringsort för sitt företag – observera Hangös förutsättningar för export/import, underleverantörsverksamhet och samarbete med de industriföretag och övriga företag som redan är verksamma här

En företagarfamilj – observera den unika naturmiljön och landskapet i Hangö samt mångsidiga boende- och fritidshobbymöjligheter,

En företagare inom kreativ bransch – observera Hangös utbud på bostäder och lokaliteter och miljön som inspirerar kreativ verksamhet och det korta avståndet till Europa.

Välkommen och bo, verka som företagare och trivas med oss i Hangö!