Regler för dig som använder Helle-biblioteken


De här reglerna gäller då du använder alla Helle-bibliotek.

Helle-biblioteken är:

 • Hangö stadsbibliotek
 • Ingå kommunbibliotek
 • Raseborgs stadsbibliotek
 • Sjundeå kommunbibliotek
 • Borgå stadsbibliotek
 • Sibbo kommunbibliotek
 • Borgnäs kommunbibliotek
 • Askola kommunbibliotek
 • Lovisa stadsbibliotek
 • Lappträsk kommunbibliotek
 • Mörskom kommunbibliotek
 • Pukkila kommunbibliotek


 


Så länge du följer de här reglerna har du rätt att låna böcker och

annat material, att vara i biblioteken och få hjälp av personalen.

 

Bibliotekskort och pinkod


Du kan få ett bibliotekskort vid vilket som helst av biblioteken.


Samma kort gäller på alla bibliotek
När du skaffar ditt bibliotekskortkort måste du visa upp ett identitetsbevis,

till exempel körkort eller pass. Du måste också ge biblioteket dina kontaktuppgifter.


Om du flyttar, ändrar ditt namn eller byter telefonnummer eller e-postadress ska du meddela biblioteket.


Du får ditt första bibliotekskort gratis.

Om du tappar bort det måste du betala för att få ett nytt kort.
Föräldrar ansvarar för sina barns bibliotekslån tills barnet fyller 15 år.


Du kan få en personlig pinkod till ditt bibliotekskort. Med pinkoden kan du reservera material via webbiblioteket.
På webben kan du också:


•    Kontrollera när dina lån ska lämnas tillbaka.
•    Förnya dina lån, högst fem gånger.
•    Ändra dina kontaktuppgifter.


Du kan få en pinkod vid vilket som helst av Helle-biblioteken.

Du kan inte få koden via telefon eller e-post.
Biblioteket har rätt att registrera ditt personnummer. 

Alla som finns i registret har rätt att se sina egna uppgifter i kundregistret.

Läs mer under Information om registerbeskrivning


Om du tappar bort ditt bibliotekskort


Om du tappar bort ditt kort eller det blir stulet ska du genast meddela det till biblioteket.

Då kan biblioteket spärra ditt kort så att ingen annan kan använda det.

Du kan få ett nytt kort i stället. Det nya kortet kostar.

 

Lån, återlämning, förnyande och reservering


Du behöver ett bibliotekskort eller identitetsbevis med streckkod

för att kunna låna böcker och annat material på biblioteket.
Det är gratis att låna, återlämna, förnya och reservera material på alla Helle-bibliotek.

Du kan också förnya dina lån och reservera material via telefon, e-post eller webbiblioteket.


Då du förnyar material via internet ska du kontrollera att den nya förfallodagen registrerats. Kontakta biblioteket per telefon eller e-post om du inte kan förnya

dina lån via webbiblioteket.

Du kan förnya ett lån sex gånger, om ingen annan har reserverat materialet.
De olika kommunerna har olika långa lånetider, du kan läsa mer om dem i bilagan lånetider.


En del bibliotek har bokinkast där du kan lämna tillbaka material då biblioteket är stängt.
När du reserverar material via webbiblioteket  ska du komma ihåg att välja på vilket bibliotek du vill hämta materialet.


När det reserverade materialet har kommit till ditt bibliotek får du ett meddelande.

Du väljer själv om du vill ha dina meddelanden via e-post eller brev.

I vissa kommuner kan du också välja att få meddelanden via textmeddelande eller telefonsamtal.


Du kan fjärrlåna material som inte finns på något av Helle-biblioteken.

Fjärrlån betyder att ditt bibliotek lånar materialet från ett annat bibliotek. Fjärrlånen kostar. Du kan bara återlämna eller förnya material som du har fjärrlånat på det bibliotek där du har lånat materialet.


Annan service på biblioteken


Vissa av biblioteken har också datorer som du kan låna, kopieringsmaskiner och annan service. Det finns skilda anvisningar och regler för bibliotekets tekniska utrustning.

Du kan läsa mer om det på bibliotekens hemsidor eller fråga på ditt eget bibliotek.

 

Avgifter


De olika kommunernas bibliotek har olika avgifter,

du kan läsa mer om dem på bibliotekens hemsidor: Hangö.

 

Låneförbud


Du kan förlora rätten att låna på biblioteket om du:
•    är skyldig 20 euro eller mer i avgifter
•    inte har återlämnat material trots att du har fått tre påminnelser
•    har brutit mot bibliotekets användarregler.


Du får tillbaka din rätt att låna genom att:
•    betala dina avgifter
•    återlämna materialet
•    ersätta material som har gått sönder eller som du har tappat bort.

 

Användningsförbud


Biblioteket är en offentlig lokal där ordningslagen och hälsoskyddslagen gäller.

Du kan därför få ett tillfälligt förbud att använda biblioteket om du stör andra kunder eller personalen eller skadar bibliotekets egendom.

Observera att du har rätt att bli hörd innan du får användningsförbud.
Du får tillbaka rätten att använda biblioteket när det tillfälliga användningsförbudet upphör.

Läs mera under information om ordningslagen, hälsoskyddslagen, skadeståndslagen, strafflagen och Datasekretessnämndens beslut 46/1993, 56/1993, 57/1993 och 27/1994. 
LL-Center har granskat texten och beviljat den

symbolen för lättläst som en kvalitetsgaranti.