ÖVRIG SERVICE

 

På biblioteket kan du köpa

  • fisketillstånd, 20 €,  för Hangö
  • Hangö stads vimpel (450 x 50 cm), 55 €

 

I tidningsläsesalen finns nämndernas, stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges protokoll till påseende. Anslagstavlan används för stadens officiella kungörelser och meddelanden. I tidningsläsesalen finns även stadens initiativlåda.

 

I andra våningen finns två forskarrum. Rummen kan reserveras vid lånedisken.