Bibliotekets samlingar

Biblioteket erbjuder sina användare böcker, tidningar och tidskrifter, musikinspelningar, ljudböcker, språkkurser, mikrofilmer, videofilmer, DVD-skivor och CD-ROM.

 

Du kan söka finlandssvenska artiklar via Brages Pressarkiv:

Brages pressarkiv

 

Man kan söka artiklar även via Mediearkivet:

Mediearkivet


Via Helle-databasen kan du söka i våra samlingar.

Helmet nätbibliotek


 

För att kunna förnya dina lån och reservera material behöver du ditt lånekort och en personlig PIN-kod, som du får från biblioteket. Det material som finns i Lukasområdets biblioteket (ca en miljon dokument) är tillgängligt för områdets samtliga låntagare.