Lilius-rummet

Lilius-rummet finns på bibliotekets övre våning, bredvid forskarrummet. I rummet finns det ett urval av Carl-Gustaf Lilius och Irmelin Sandman Lilius boksamlingar, bl.a. politisk historia och material om barn- och ungdomslitteratur.

Man kan reservera rummet för forskning.

OBS! Böckerna hör till familjen Lilius och lånas inte ut! 

LIliusrummet