Läsguiden, när du söker läsbart

Söker du läsbart? Läsguiden kan hjälpa dig att hitta böcker som stämmer överens med dina önskemål. Du kan få en rekommendationslista per e-post eller träffas personligen på biblioteket.


Svara på frågorna nedan och klicka på skicka!