Konstbiblioteket / artoteket

Hangö stadsbiblioteks artotek finns i bibliotekets andra våning i galleriets korridor. I artoteket kan man hyra konstverk för en månatlig avgift. Man kan även köpa konstverken genom att betala hela priset.

Artoteket


Regler

 

1. Med detta avtal förbinder sig låntagaren att följa reglerna för Hangö artotek. Då avtalet görs bestyrker låntagaren sin identitet genom att uppvisa ett giltigt identitetsbevis.

 

2. Låntagaren meddelar Hangö artotek sina fullständiga kontaktuppgifter samt förändringar i dessa.

 

3. Grundlånetiden är en månad. Konstverket skall returneras till artoteket eller låneavtalet förnyas senast på förfallodagen. Avtalet kan också förnyas per telefon, då kunden förbinder sig att följa artotekets regler under den förlängda lånetiden tills konstverket har returnerats eller inlösts.

 

4. Låntagaren erlägger för konstverket en låneavgift, som betalas månatligen i förskott. Avgiften betalas in på Hangon kuvataiteilijat - Hangö bildkonstnärers konto  Aktia FI6240558440082443. Den lägsta månadsavgiften bestäms enligt tabellen nedan. Avgiften kan också betalas i större rater.

 

Konstverkets pris : Låneavgift per månad

               1 –  200 €     10 €

           201 –  500 €     20 €

           501 –  800 €     30 €

          801 – 1200 €     40 €

        1201 – 1600 €     50 €

        1601 – 2000 €     60 €

        2001 – 2400 €     80 €

        2401 – 2800 €    100 €

       

5. Låntagaren är skyldig att ersätta skador som åsamkats konstverket under lånetiden. Varken föreningen eller artoteket försäkrar konstverket under lånetiden

 

6. Om kunden bryter avtalet skall låneavgifterna motsvara konstverkets utlåningstid.

 

7. Om låntagaren vill köpa konstverket, avdras de erlagda låneavgifterna från konstverkets försäljningspris. Konstverket kan köpas även utan lån genom att hela priset erläggs.

 

8. Ifall konstverket inte returneras till Hangö artotek då lånetiden upphör och låneavtalet inte har förnyats, skall låntagaren erlägga månadsavgifter för lånetiden. Artoteket har även rätt att kräva att konstverket omedelbart returneras.

 

9. I samband med returneringen granskas konstverket av artotekets personal, som godkänner returneringen.

 

10. Konstnären innehar ägo- och upphovsrättigheter till konstverket under hela hyrestiden.