Avgifter för försenat biblioteksmaterial

En förseningspåminnelse kostar 2 € / barn eller 3 € / vuxna. Efter två påminnelser sänds ett krav där kunden ombeds ersätta böckerna till särskilt fastställt pris eller returnera dem, och samtidigt betala påminnelseavgifterna. Förseningsavgift är 15 cent / lån / dag, högst 3 € / lån.

Låneförbud inträder efter tredje påminnelsen eller då den sammanlagda summan avgifter är 20 € eller högre.

Avgiften uppbärs fr.o.m. att påminnelsen behandlats och betalas lämpligen då materialet returneras. 


Borttappat eller skadat material ersätts enligt särskilt fastställt pris.


Övriga avgifter: 

 

Reservationen är gratis                              

 

Ersättande lånekort

2 €

Utskrifter

0,20 €

Kopior: svartvit

             färg

0,20 € / A4          0,40 € / A3

1 € / A4                2 € / A3

Fjärrlån

4 € / 8 € (universitetsbibliotek)