AV-MATERIAL

 

Biblioteket lånar ut filmer för vuxna och barn både i DVD-, Bluray- och VHS-format. Lånetiden är 1 vecka. VHS-kassetter för barn och unga finns på barnavdelningen, några VHS-kassetter finns bakom lånedisken.

 

CD-rom för vuxna och barn finns på en hjulförsedd hylla invid videokassetterna. CD-rom lånas ut för 2 veckor.

 

Talböckerna är inspelade såväl på CD-skivor som MP3-skivor. Ljudböcker finns på baksidan av DVD-hyllor.


Det finns även en Playstation 4 på avdelningen. Man kan låna hörlurer och joysticken för två timmar från lånedisken.

Playstation 4

 


Språkkurser


Språkkurser har flyttats till referensbiblioteket. Lånetiden för språkkurser är fyra veckor.


Språkkurser