Anskaffningsförslag

Med bifogad blankett kan du sända anskaffningsförslag till biblioteket.
Anskaffningsförslag kan även sändas direkt till adressen kirjasto@hanko.fi.*) Obligatoriska fält