kirjaston logo

Berggatan 3-5
10900 Hangö
Tel. (019) 2203 380
kirjasto(at)hanko.fi
Visa kartaLukasbiblioteken stängda 4-13.9


Alla Lukasbibliotek är stängda 4–13.9 p.g.a. systembyte, även webbiblioteket är ur bruk. Inga lån förfaller under tiden 4–24.9 och böcker behöver alltså inte lämnas tillbaka under stängningstiden. Det går ändå att lämna i återlämningsluckorna om man inte har möjlighet att göra det senare.

Lukas blir Helle

Från och med 14.9 hör de före detta Lukas-biblioteken till Helle, ett samarbete mellan 12 nyländska kommuner. Det innebär att låntagarna får tillgång till en tre gånger så stor samling som förut och mera e-resurser, samt ett nytt webbibliotek. I framtiden är det möjligt att reservera material t.ex. från Borgå utan fjärrlåneavgift.

 

Samtidigt förnyas användningsregler, avgifter och vissa lånetider för att överensstämma med de andra Helle-bibliotekens, dem kan man bekanta sig med på vår webbsida. De största förändringarna är att det införs en förseningsavgift på 15c/dag/bok (eller annat lånat material) och en avgift på 1€ för reserverat material som inte hämtas inom utsatt tid. Man kan fortsätta använda sitt gamla lånekort.Evenemang

Graffiti - vessakirjoituksesta taidemuodoksi


Malminkartano


Må 20. augusti 17.00


Sisko Pajari föreläser om graffiti i bibliotekets galleri.


Tillfället är finskspråkigt.


Läs för hunden!


Fly


OBS! Fly forsätter arbetet på hösten! Ha en trevlig sommar!


Skolelever som vill förbättra sin högläsning eller behöver träna mer på sin läsning kan få hjälp av läshunden Fly.


Högläsningstiden är 15 minuter per barn och kan bokas vid lånedisken eller per telefon (019 220 3380). Anmäl ditt barn senast dagen före läshundsbesöket.

WLAN och Internet

Ett trådlöst nätverk har tagits i bruk i stadsbibliotekets utrymmen. Nätet är skyddat (WPA) och lösenordet som behövs för användning fås från lånedisken.

 

För bibliotekets användare finns tre maskiner för användning av internet. Två maskiner kan användas 15 eller 30 minuter per gång, en kan reserveras för en timme.