E-postadresserna

Hangö stads e-postadresser följer följande standard förnamn.efternamn@hanko.fi

Alla kommunens tjänstemän har inte en egen e-postadress. I dessa fall har på sidan meddelats den e-postadress på vilken ifråga varande person är anträffbar. T.ex. adressen ruukkiarena@hanko.fi används av idrottsanläggningsskötarna. Telefonväxeln är anträffbar på adressen info@hanko.fi.

Såsom i allmänhet när det gäller e-postadresser; ersätts bokstäverna å, ä, ö och t.ex. é av bokstäverna a, o och e.