Kontaktuppgifter

ktalo3
Stadshuset, Boulevarden 6

Telefon (växel):
019 22031

kirjaamo(at)hanko.fi

info(at)hanko.fi


Adress:
Hangö stad
Boulevarden 6

10900 Hangö

 
Besöksadress:
Boulevarden 6
10900 Hangö

Bandning av samtal

Samtal som kommer till Hangö stads växel kan bandas för att utveckla kvaliteten på kundservicen.


Hangö hälsovårdscentral

Hälsocentralen
Adress: Esplanaden 85
10900 Hangö

Besöksadress: Esplanaden 85
10900 Hangö
Vid akuta sjukdomar och rådgivning tel. 019-2203 555 kl. 8.00 - 16.00.

Övrig tidsbeställning, icke brådskande och förfrågningar tel. 019-2203 555 kl. 11.00 - 16.00

Jour


Kommunteknikens  journummer för vinterunderhåll  =     0400 473 693


Hangö Vattens journummer =    040 501 3425


Faktureringsadresser

Hangö stads pappersfakturor skickas till:

Hangö stad
Magda
Boulevarden 6
10900  Hangö

Vi tar även emot nätfakturor:

Våt nätfakturaförmedlare är CGI, förmedlarkod 003703575029
Nätfaktura adress  003701031669

FO- nummer 0103166-9

Hangö Vatten affärsverks pappersfakturor skickas till:

Hangö Vatten affärsverk
Magda
Boulevarden 6
10900  Hangö

Nätfakturorna:

Nätfakturaförmedlare är CGI, förmedlarkod 003703575029
Nätfaktura adress 0037010316692