Stadens strategi

 

Hangö stadsfullmäktige godkände 8.10.2013 stadens nya strategi:
"Hangös strategi 2025 - gott liv i staden vid havet".


Nedan strategin som fullmäktige har godkänt 2013. De strategiska målens mål/åtgärder samt mätare/utvärderingskriterie uppdateras årligen i budgeten som fastställs av stadsfullmäktige.

 

Strategi 2025 SVE (pdf) (430.8 KB)Kommunikationsstrategi

Hangö stadsfullmäktige godkände 13.9.2016 stadens kommunikationsstrategi.


Hangö stads kommunikationsstrategi 2016 (pdf) (267.1 KB)Övriga strategier / plan

Plan för stödjande av den äldre befolkningens välbefinnande 2017 - 2021 (pdf) (4.7 MB)