Hangö vapen

Hangövapnets motiv är den år 1863 byggda Russarö fyren som fint symboliserar Hangö stad.

Vapenbeskrivningen lyder: ”Sköld delad av blått och silver; däri ett fyrtorn delad av silver och rött samt försett med blå dörr- och fönsteröppningar, över det samma en sexuddig stjärna av silver”.
Hangö vapen