hanko kartalla

Hangö i ett nötskal

Grundad 1874

Invånarantal 8517  (31.12.2017)

Finskspråkiga 53,5 %,
svenskspråkiga 42,8 %,

utländska medborgare 3,7 % (31.12.2017)

Totalareal 800,22 km2

Vattenareal 682,76 km2

Strandlinje sammanlagt 130 km, varav över 30 km sandstränder.
Holmar och skär ca. 90 st.


Hangö – en havsnära stad

 

Hangö är en havsstad. Stadens traditioner inom sjöfarten härrör från segelfartygens tidsperiod, då sjöfararna använde inloppet till Hangöudd som rastställe. Från denna tidsperiod härstammar minnen, bl.a. hällristningar av adelsvapen och texter i klipporna på Gäddtarmen, från de dagar då man i skydd av holmen väntade på bättre vindar för sjöresan.

 

Utanför Hangöudd har även förts många från historien kända sjöstrider.

 

Varje år ordnas här otaliga seglingstävlingar, till och med på VM- och EM-nivå. Hangö Regattan i juli har arrangerats redan sedan år 1919.

 

Hangöudd är belägen på en udde som sträcker sig långt ut i Östersjön och som är en fortsättning på Salpausselkäåsen som bildades under istiden. Tack vare sitt läge som Finlands sydligaste stad fryser havet – om det inte hålls öppet hela vintern – senare än annanstans i Finland. Finlands femte största hamn har med utnyttjande av denna vinterhamnsfördel grundats år 1873. Hamnen är öppen året runt. En snabb havsväg till Europeiska kontinenten är alltid tillgänglig.

 

I staden är havet närvarande i form av tiotals kilometer långa havsstränder i olika väderstreck, röda fiskebodar, olika fritidshamnar och högklassiga gästhamnsbryggor.

 

För båtfarare och de som har fiske som hobby är Hangö en önskeplats. I stadens gatubild syns det havsnära livet under sommaren i antalet strand- och båtturister och under tystare årstider i hamnarbetarnas neonfärgade halare, fisk som förädlats av fiskare eller bara som havets ljud och ljusfenomen  2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017
Invånarantal

  9417

 9267 9109 9021 8864 8663 8517
Finskspråkiga (%)
   53,6   53,6 53,7 53,9 54,0 53,4 53,5
Svenskspråkiga (%) 
   42,9  42,9 42,8 42,6 42,5 42,9 42,8

        
Nativitet
     91  64 62    
Mortalitet
   112  128 115    
Inflyttning
   389  274 295    
Utflyttning
   411  407 418    

Åldersfördelning 2017 (%)
0-14 år
15-64 år
över 64- år
Hangö
13,0
56,3
30,7
Raseborg
15,0
59,0
 26,4
Medeltal i Finland
16,2
62,5
21,4


Vänort

vaakunat

Hangös vänortsstäder är Halmstad i Sverige, Gentofte i Danmark, Stord i Norge och Haapsalu i Estland.