Responsblankett

 

Vi vill gärna höra din åsikt om kommunens ärenden. Välj vilken kategori din respons tillhör. Så kan vi styra responsen till de rätta personerna.

 

OBS: Under sommaren har stadens olika sektorer avvikande öppettider. På grund av detta kan svaren på responsen dröja. Vi strävar till att besvara snarast möjigt. 


 *)
obligatoriskt fält


*
*
OBS! Ifall du inte fyller i din e-postadress kan vi inte svara på ditt meddelande.
 

Ny kanal för respons till tekniska och miljöverket samt Hangö vatten


Från och med 1.1.2018 kan du ge respons till tekniska och miljöverket genom ett kartbaserat gränssnitt där responsgivaren anger en specifik plats eller avgränsat område som responsen gäller. Kanalen är intuitiv för användaren och t.ex. bilder kan bifogas till responsen.


Det nya responssystemet fungerar i nuläget som ett komplement till stadens responssystem ”Rosor eller ris?” och är främst lämpat för respons som anknyter till en väl avgränsad plats i staden och uttryckligen till för respons som riktas till tekniska och miljöverket samt Hangö vatten.


Ge platsanknuten respons till tekniska och miljöverket här


Tilläggsinformation