Denna förteckning omfattar förvaltningsvis Hangö stads dataskyddsbeskrivningar enligt dataskyddslagstiftningen. Varje förvaltningsområde svarar för att dess dataskyddsbeskrivningar är i ordning och uppdaterade.


Stadens dataskyddansvarige är kanslichef Lasse Tallqvist.

I dataskyddsärenden kontakta per epost till adressen kirjaamo@hanko.fi


Rättelseyrkan på personuppgifter

Med den nedanstående blanketten kan man yrka att få rätta eller komplettera sina uppgifter eller att uppgifterna raderas.

Dataskydd rättelse blankett (pdf) (565.7 KB)


Begäran om granskning av uppgifter

Med den nedanstående blanketten kan man be att få se sina egna uppgifter.

Dataskydd granskning blankett (pdf) (555.7 KB)


Blanketterna kan fyllas i elektroniskt i PDF-form. Skicka den ifyllda blanketten med underskrift (skannad) per e-post till kirjaamo@hanko,fi eller per post till Hangö stad/Kirjaamo, Boulevarden 6, 10900 Hangö.Centralförvaltningen

Ekonomiavdelningen (pdf) (359.2 KB)
Personalavdelningen (pdf) (501.8 KB)

Stadskansliet (pdf) (423.5 KB)

Avtalsdatabasen (pdf) (360.5 KB)


Bildningsväsendet

Elevvarden system (pdf) (391.4 KB)

Elevvården (pdf) (381.6 KB)
Skolverksamheten (pdf) (374.3 KB)
Smabarnspedagogik system (pdf) (390.3 KB)

Småbarnspedagogiken (pdf) (368.3 KB)

Stöd för hemvård (pdf) (358.7 KB)Ungdoms- och idrottsväsendet

Cuplis ordinarie tider (pdf) (374.6 KB)

Cuplis tillfälliga tider (pdf) (370 KB)

Idrottshusets konditionssal (pdf) (359.8 KB)

Specialidrott (pdf) (370.6 KB)

Uppsökande ungdomsarbete (pdf) (357.2 KB)

Barn och ungdomscentret Hyllis (pdf) (360.1 KB)

Ungdomsradet (pdf) (374 KB)

Ungdomsverkstaden Via (pdf) (376.1 KB)

Personalen vid ungdoms och idrottsvasendet (pdf) (378.9 KB)


Kultur- och medborgarverksamheten

Medborgarinstituten (pdf) (379.3 KB)

Biblioteket (pdf) (361.5 KB)

Kulturverksamheten (pdf) (361.5 KB)

Museet (pdf) (364.7 KB)

Museet system (pdf) (402.8 KB)


Tekniska och miljöverket

Byggnadstillsynen (pdf) (373.2 KB)
Interna servicen (pdf) (373.6 KB)
Kommuntekniken (pdf) (382.4 KB)
Miljovarden (pdf) (349.9 KB)
Planlaggning och markanvandning (pdf) (350.8 KB)


Grundtryggheten

Bostadsväsendet och grundtrygghetens administriva uppgifter (pdf) (366.1 KB)

Äldreservicen (pdf) (371 KB)

Socialservicecentralen system (pdf) (393.4 KB)

Socialservicecentralen (pdf) (370.2 KB)

Hälsotjänster (pdf) (371.1 KB)


Sydspetsens miljöhälsa

ProVet-databas för veterinärvården (pdf) (91.7 KB)
Tervekuu_databas för miljöhälsoövervakningen (pdf) (97.9 KB)


Affärsverket Hangö Vatten

Hango vatten (pdf) (368.9 KB)Dataskyddsbeskrivningar för Västra Nylands räddningsverk hittar man under adressen: www.lup.fi/tietosuoja