Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Stadsstyrelsen bevakar kommunens intresse samt företräder kommunen och för kommunens talan, om inte något annat bestäms i en instruktion.


Stadsstyrelsens möten våren 2019

Stadsstyrelsen i Hangö sammanträder under våren 2019 följande måndagar:

21.1, 4.2, 25.2, 11.3, 25.3, 8.4, 29.4, 6.5, 20.5, 3.6 och 17.6 kl. 18.00, samt vid behov.  

Protokollet är framlagt till påseende i stadskansliet och på stadens webbplats torsdagen efter mötet.

 


Stadsstyrelsen
2017-2019

  

Sture Söderholm 2017 www


Ordförande

 

Söderholm, Sture

Mannerheimvägen 11
tfn 040 706 5004
khpj.ststordf(at)hanko.fi

               


Ersättare Stephan Horn  

  SFP 

Jorma Nousiainen 2017 www

 

Vice ordförande

 

Nousiainen, Jorma

Baderskevägen 10
tfn 040 589 2564
jorma.nousiainen(at)hanko.fi  

                            

     

Ersättare Kirsi Nylund

  SDP
 Torbjörn Ekholm 2017 www 

Ekholm, Torbjörn

 

                        

 Ersättare Anna Teikari

 SFP
 Bernt Förström 2017 www

 

Förström, Bernt
Gäddgränd 1
tfn 040 778 6274
berntmeister(at)gmail.com 

                      

 

Ersättare Lars Nyberg

 SDP

Birgitta Gran 2017 www


Gran, Birgitta

tfn 040 767 2137
birgitta.gran(at)kolumbus.fi       

                             


  

Ersättare Raili Peni

Vänster-
förb.

Pirkko Heinänen 2017 www


                            

Heinänen, Pirkko

Linjegatan 1 B a 1
tfn 050 518 835
pirkko(at)mandalay.fi
 

 

Ersättare Jari Karvinen

 Saml.

Eero Koli 2017 www


Koli Eero                                

Gunnarsgatan 22
tfn 044 947 4818
eero.koli(at)luukku.com     


Ersättare Pertti Ruuska  (Sannfinl.)

Hanko

2016 
 Helena Lesch_Saarinen 2017 www

Lesch-Saarinen, Helena

Expressvägen 5
tfn 050 561 2016
helena.lesch-saarinen(at) pp.inet.fi


Ersättare Britta Idman

 SFP

 Aila Pääkkö 2017 www


 

Pääkkö Aila
Lekstigen 3 C 19

tfn 050 304 5674
aila.paakko(at)demokraatti.fi                                 Ersättare Mari Hedback

 SDP