Stadsfullmäktige

Beslutanderätten i Hangö stad innehas av stadsfullmäktige, som väljs vart fjärde år. Stadsfullmäktige har delvis delegerat beslutanderätten till stadsstyrelsen, nämnderna och direktionerna. Hangö stadsfullmäktige består av 31 ledamöter.

 

Enligt 13 § kommunallagen ansvarar stadsfullmäktige för kommunens verksamhet och ekonomi

 

Stadsfullmäktige skall:

  • fatta beslut ode centrala målen för verksamheten och ekonomin
  • fatta beslut om grunderna för hur förvaltningen skall organiseras
  • fatta beslut om grunderna för ekonomin och finansieringen samt godkänna  budgeten
  •  fatta beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som skall tas ut för  kommunens tjänster och andra prestationer
  • fatta beslut om de mål för verksamheten och ekonomin som skall ställas upp för kommunens affärsverk
  • fatta beslut om ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld
  • utse ledamöter i kommunens organ, om inte något annat stadgas
  • fatta beslut om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner utse revisorer
  • godkänna bokslut och fatta beslut om ansvarsfrihet samt
  • fatta beslut om annat som fullmäktige enligt stadganden och bestämmelser skall besluta om

Stadsfullmäktiges möten våren 2019

Stadsfullmäktige i Hangö sammanträder under våren 2019 följande tisdagar12.2, 19.3, 14.5 och 11.6 kl. 19.00 och till extra möten vid behov.

Protokollet är framlagt till påseende i stadskansliet och på stadens webbplats följande veckas tisdag efter mötet.

 

 


SFP
10 medlemmar

   
 Torbjörn Ekholm 2017 www

 Ekholm, Torbjörn

                      

 SFP
 Britta Idman 2017 www

Idman, Britta

Venny Soldansväg 16
tfn 040 586 5412
britta.idman(at)myhome.fi


 SFP
 Helena Lesch_Saarinen 2017 www

Lesch-Saarinen, Helena
Expressvägen 5
tfn 050 561 2016
helena.lesch-saarinen(at)pp.inet.fi

 SFP
 Christian Mattsson 2017 www

Mattsson, Christian

Koppnäsgatan 9
tfn 040 030 4443
christian.m.mattsson(at)gmail.com    

 

                          

 SFP
 Björn Peltonen 2017 www

Peltonen, Björn
Sampovägen 8 bst 1
tfn 040 051 4072
bjorn.peltonen(at)portofhanko.fi

 SFP
Yrjö Sahlstedt 2017 www

Sahlstedt, Yrjö

Mannerheimvägen 37
tfn040 763 4561
sahlstedt(at)surfnet.fi   

                                           

    

 SFP
Theo Sjöblom 2017 www


Sjöblom, Theo
Skepparegatan 2 B 40, 20810 Åbo
tfn 050 305 8606
theo.sjoblom(at)hotmail.com

 

                              

 SFP
 Sture Söderholm 2017 www

Söderholm, Sture
Mannerheimvägen 11
tfn 040 706 5004
khpj.ststordf(at)hanko.fi                                          

 SFP
 Barbro Wikberg 2017 www

I vice ordförande

Wikberg Barbro  
Gudungsvägen 3
tfn 040 558 5589
babsu.wikberg(at)pp.inet.fi                

 SFP
 Johan Wikström 2017 www

Wikström Johan
Abrahamsgatan 9 b 41, Helsingfors
tfn 040 511 6825
johan.c.wikstrom(at)gmail.com 

 SFP
 

SDP
9 medlemmar

   
 Jouko Kavander 2017 www

Ordförande


Kavander, Jouko
Esplanaden 76 B 10
tfn 040 703 2545
jouko.kavander(at)2me.fi


 SDP
 Mari Hedback 2017 www

Hedback, Mari
Måsvägen 1
tfn 040 041 3983
mari.hedback(at)suomi24.fi

 

                

 SDP
 Putte Lindström 2017 www

II vice ordförande

Lindström, Ulf
Hangöbyvägen 1 bst 1
tfn 040 523 5014
putte.lindstrom(at)hotmail.com                     

 SDP
Jorma Nousiainen 2017 www 

Nousiainen, Jorma
Baderskevägen 10
tfn 040 589 2564
jorma.nousiainen(at)hanko.fi

                

 SDP
 Kirsi Nylund 2017 www

Nylund, Kirsi
tfn 040 657 7119
kirsi.nylund70(at)luukku.co

                    

 SDP
Jaana Pulkkinen 2017 www 

Pulkkinen, Jaana
tfn 046 661 1102 / 040 653 0163

jaanagrundstrom(at)gmail.com

 SDP
Aila Pääkkö 2017 www 

Pääkkö, Aila
Lekstigen 3 C 19, Lappvik
tfn 050 304 5674
aila.paakko(at)demokraatti.fi

              

 SDP
 Marko Reitamaa 2017 www

Reitamaa, Marko
Hangöbyvägen 30
tfn 050 307 2669
marko.reitamaa(at)assistor.fi

 SDP
 Tom Rönnblad 2017 www

Rönnblad, Tom
Hangöbyvägen 14
tfn 040 504 8090
valintalato(at)gmail.com                            

 SDP
 

Vänsterförbundet
4 medlemmar

   
Birgitta Gran 2017 www

Gran, Birgitta

tfn 040 767 2137
birgitta.gran(at)kolumbus.fi

                         

  

 Vänst.
Urpo Hyttinen 2017 www

      

 

  

Hyttinen, Urpo
Rönnallen 1, Lappvik
tfn 040 552 1023
urpo.hyttinen(at)2me.fi                                             

   Vänst.
 Raili Peni 2017 www

Peni Raili
Videstigen 1
tfn 050 371 1067
raili.peni(at)gmail.com                                                 

 Vänst.
 Hanna Varpalahti 2017 www

     


Varpalahti, Hanna                                                      

    

 Vänst.

Samlingspartiet
2 medlemmar


  
 Pirkko Heinänen 2017 www

Heinänen, Pirkko
Linjegatan 1B a 1
tfn 050 518 8315
pirkko(at)mandalay.fi

 Saml.
Jari Karvinen 2017 www 

Karvinen, Jari
Hantverkaregatan 9
tfn 040 728 9543
japi.karvinen(at)gmail.com

 Saml.

Sannfinnländarna
2 medlemmar

   
 Pertti Ruuska 2017 www

Ruuska, Pertti
Tenalagatan 13
tfn 040 099 6424
pera.ruuska(at)hotmail.com  

                                            

 Sannf.
 Tony Särs 2017 www

Särs, Tony
Backagatan 13
tfn 040 704 1532
tony_sars(at)hotmail.com                                   

 Sannf.

Obunden/
Hanko 2016
2 medlemmar

  
 Eero Koli 2017 www

Koli, Eero
Gunnarsgatan 22
tfn 044 947 4818
eero.koli(at)luukku.com

Obund/
Hanko
2016
 Rolf Nyström 2017 www

Nyström, Rolf
Skepparegatan 39
tfn 040 522 5317
rolle1597(at)gmail.com

Obund/
Hanko
2016
 

De Gröna
1 medlem

   
 Teemu Köppä 2017 www  

Köppä, Teemu

Kadermogatan 24 bst 3

tfn 040 518 1448
teemu.koppa(at)gmail.com

                       

 

 Gröna

 

FKP
1 medlem

   
Marko Niemi 2017 www

Niemi, Marko

Hullvägen 22
tfn 040 557 8413
marko1.niemi1(at)gmail.com

                                                                                                                                                                                         

 FKP