Direktionen för Hangö Vatten


Direktionens verksamhetsområde är strategisk styrning av vattentjänsterna inom verksamhetsområdet, som fastställs av fullmäktige. Styrningen ska se på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som kvaliteten på dricksvattnet och en miljömässigt hållbar hantering av avloppsvattnet tryggas.


Mötesdagar 2019 för direktionen för Hangö Vatten:

våren = 22.1, 26.2, 9.4, 7.5 och 10.6.

hösten = 20.8, 24.9, 29.10 och 3.12.

Personliga ersättare
Ordförande  Torbjörn Ekholm         SFP Stephan Horn SFP
Vice ordförande  
Jaana Pulkkinen   
           
SDP Kirsi Nylund SDP

Barbro Wikberg SFP Helena Lesch-Saarinen   SFP

Bernt Förström SDP Jouko Kavander SDP

Pekka Tuunanen Hangö
2016/
Sannf/FKP    
Urpo Hyttinen   Vänsterf.