Bildningsnämnden

 

Bildningsnämnden handhar stadens undervisnings-, utbildnings-, ungdoms- och idrottsverksamhet.


Bildningsnämndens mötesdagar våren 2019:

13.2, 14.3, 25.4 och 28.5.Personliga ersättare
Ordförande Theo Sjöblom SFP Kurt Wennerqvist SFP
Vice ordförande Kirsi Nylund SDP Emilia Karvinen SDP

Johanna Bäckman SFP Lisbeth Tuominen SFP

Britta Idman SFP Lenita Söderblom SFP

Christian Mattsson SFP Kim Danielsson SFP

Marko Reitamaa SDP Arto Talja SDP

Tom Rönnblad SDP Krister Sjöholm SDP

Hanna Varpalahti VF Katja Mäkelä VF

Tony Särs Hangö 2016/
Sannf/FKP
Pertti Ruuska   Hangö 2016/
Sannf/FKP

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion
Personliga ersättare
Ordförande Kirsi Nylund SDP Maritta Sariola SDP
Vice ordförande Tony Särs   Hangö 2016/
Sannf/FKP
Pertti Ruuska Hangö 2016/
Sannf/FKP

Marko Reitamaa SDP Arto Talja   SDP

Emilia Karvinen SDP Tuula Huldin SDP

Hanna Varpalahti VF Katja Mäkelä VF

Juha Karjalanen Saml. Pirkko Heinänen Saml.
 Mira Kokko  Hangö 2016/
Sannf/FKP
Eero Koli   Hangö 2016/
Sannf/FKP


Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Personliga ersättare
Ordförande Christian Mattsson SFP Kim Danielsson SFP
Vice ordförande Tom Rönnblad SDP Krister Sjöholm SDP

Johanna Bäckman SFP Lisbeth Tuominen SFP

Britta Idman SFP Lenita Söderblom SFP

Theo Sjöblom SFP Kurt Wennerqvist SFP

Tanja Buch   SFP Josefin Fjäder  SFP

Maj-Britt Grabber SDP Ulrika Eklöf-Kontkanen SDP