Nämnderna

 

Nämnderna använder beslutanderätt som stadsfullmäktige delegerat, framställer motioner samt ger utlåtanden inom sitt eget verksamhetsområde.