Bindningsregister


Enligt kommunallagen är vissa av kommunens förtroendevalda och tjänstemän skyldiga att redogöra för sina bindningar offentligt. 


Bestämmelsen gäller från och med 1.6.2017.


Hangö stads bindningsregister


I 84 § 2 mom. i kommunallagen föreskrivs vem som omfattas av skyldigheten att redogöra för sina bindningar. Skyldigheten har begränsats till att gälla kommunens centrala förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare.