Presidentval 2018

Presidentval förrättas i Hangö stad söndagen den 28 januari 2018 och ett eventuellt andra val den 11 februari 2018. Valförrättningen inleds på valdagen kl. 9.00 och fortsätter utan avbrott till kl. 20.00.


Hangö stad är vid detta val indelad i sex röstningsområden:


Röstningsområde          Vallokal

1. Centrum
Servicehuset Astrea, Berggatan 4
2. Hangöby
Hangonkylän koulu, Hangöbyvägen 45
3. Hagapark
Haagapuiston koulu, Bromarvsgatan 36
4. Hangö norra
Tita-Marian koulu, Rilaxgatan 13
5. Täktom
Björklid, Täktomvägen 319
6. Lappvik
Lappvik skola, Skolgränd 4

Förhandsröstningen förrättas 17-23.1.2018 och vid ett eventuellt andra val 31.1-6.2.2018 i Hangö stadshus, festsalens nedre aula (Berggatan 1) under följande tider:


  •     från onsdag 17.1 till fredag 19.1 kl. 09.00-18.00
  •     lördag 20.1och söndag 21.1 kl. 10.00-14.00
  •     måndag 22.1 och tisdag 23.1 kl. 09.00-18.00

        Vid ett eventuellt andra val

  •     från onsdag 31.1 till fredag 2.2 kl. 09.00-18.00
  •     lördag 3.2 och söndag 4.2 kl. 10.00-14.00
  •     måndag 5.2 och tisdag 6.2 kl. 09.00-18.00


Gravt handikappade och långvarigt sjuka kan under vissa förutsättningar rösta hemma. Anmälan om hemmaröstning ska göras till centralvalnämnden skriftligen eller per telefon (tfn 019 2203 212, Boulevarden 6, 10900 Hangö) senast 16.1.2018 före kl. 16.00.


Den röstberättigade ska bestyrka sin identitet till exempel genom att visa upp körkort, pass eller motsvarande med fotografi försett dokument.


Hangö den 3 januari 2018


Centralvalnämnden i Hangö stad