rss Tekniska och miljöverkets kungörelser

Planläggningsöversikt 2017

Dnro 1334/2016

Planläggningsöversikten 2017, som i kompakt format presenterar de planläggningsprojekt som för tillfället är aktuella och som inom snar framtid inleds, finns till påseende fr.o.m. 8.1.2018 på tekniska och miljöverket, Sandövägen 2, II våningen samt på Hangö stads hemsidor:

http://www.hanko.fi/sv/tjanster/planlaggning_och_markanvandning/planlaggning

 

8.1.2018

Miljönämnden


Tillbaka till rubrikerna