rss Tekniska och miljöverkets kungörelser

Ikraftträdande av planerna: Granitgatan 2 och Buttan

Dnr 904/2015 och 1140/2016

Meddelas för kännedom att stadsstyrelsen har 15.5.2017 § 124 godkänt

detaljplaneändringen för Granitgatan 2.

 

Stadsfullmäktige har 23.5.2017 § 26 godkänt Buttan stranddetaljplanen.

 

Inget besvär har lämnats över besluten om att godkänna planerna. Detaljplaneändringen och stranddetaljplanen träder i kraft med denna kungörelse.


Hangö 3.7.2017

 

Stadsstyrelsen


Tillbaka till rubrikerna