rss Tekniska och miljöverkets kungörelser

Ikraftträdande av detaljplaneändringar och detaljplan

Dnro 340/2014, 1469/2017, 399/2014

Meddelas till kännedom att stadsfullmäktige 23.1.2018 § 1 har godkänt detaljplaneändringen för kvarter 714-717, 728 och 729, § 3 detaljplaneändringen för Sandövägen 21 och § 4 detaljplanen för Koverhar.

 

Inga besvär har lämnats över besluten om att godkänna planerna. Detaljplaneändringarna och detaljplanen träder i kraft med denna kungörelse.

 

 

Hangö 5.3.2018

 

Stadsstyrelsen


Tillbaka till rubrikerna