rss Tekniska och miljöverkets kungörelser

Hörande av grannar inför ansökan om tillstånd för miljöåtgärder enligt MBL § 128

Dnr 1609/2017 Dnr 1558/2017 Dnr 1557/2017 Dnr 1559/2017

Hörande av grannar inför ansökan om tillstånd för miljöåtgärder enligt MBL § 128

 

Hangö stad, avdelningen för kommunteknik söker om tillstånd för miljöåtgärder för följande områden:

Ansökan om tillstånd för miljöåtgärder

·Lappvik tätorts centrumområde

·Området väst om Råvägen – norr om Täktomvägen

·Området öster om Lingonvägen

Utöver dessa områden söker avdelningen för kommunteknik om tillstånd för miljöåtgärder för åtgärder enligt skötsel- och användningsplanen för parker och parkskogar. 


Man kan under tiden 23.11–8.12.2017 bekanta sig med de områden som ingår i ansökan och de tilltänkta åtgärderna samt med skötsel -och användningsplanen på Hangö stads tekniska och miljöverket, Sandövägen 2 (II vån.), 10960 Hangö norra.

 

Om ni har något att anmärka på tillståndsansökan bör en fritt formulerad skriftlig anmärkning riktas till markanvändningsavdelningen. Anmärkningen lämnas senast 8.12.2017 klo 15:00 på adressen Hangö stad, Markanvändningsavdelningen, Sandövägen 2 eller till Hangö stads registreringsbyrå kirjaamo@hanko.fi.

 

Hangö 23.11.2017

Markanvändningsavdelningen

 

Tilläggsinformation:

Om åtgärderna: parkförman Merja Rönkkö 040 510 6534

Om tillståndsförfarande: GIS-ingenjör Daniela Hellgren 040 135 9284


 Tillbaka till rubrikerna