rss Tekniska och miljöverkets kungörelser

Godkännande av tomtindelningar

dnro 1492/2017 dnro 1493/2017 dnro 1495/2017 dnro 1501/2017 dnro 1502/2017 dnro 1530/2017

För kännedom meddelas att miljönämnden har godkänt 28.6.2017:

-ändringen av tomtindelningen för en del i kvarter 302,

-ändringen av tomtindelningen för en del i kvarter 841,

-ändringen av tomtindelningen för en del i kvarter 874,

-ändringen av tomtindelningen för en del i kvarter 877,

-ändringen av tomtindelningen för en del i kvarter 878 och

-tomtindelningen för tomt 3 i kvarter 2878.

 

Hangö 6.7.2017

 

Miljönämnden


Tillbaka till rubrikerna