rss Tekniska och miljöverkets kungörelser

Gatuplan för underfartstunneln för lätt trafik vid Kadermogatan till påseende

Dnro 1465/2017

              

Gatuplanen finns till påseende på tekniska och miljöverkets anslagstavla, Sandövägen 2 och på biblioteket under tiden 18.1.2018–2.2.2018.

Planmaterialet och kungörelserna finns också för kännedom på stadens hemsidor:

https://www.hanko.fi/sv/tjanster/kommunteknik/trafikplanering

 

 

Eventuella anmärkningar om förslagen kan lämnas till Hangö stad, tekniska och

miljöverket, kommuntekniska avdelningen, Sandövägen 2, 10960 Hangö.

Anmärkningarna ska vara inlämnade senast 2.2.2018 kl. 15.00.

 

 

Hangö 8.1.2018

 

Tekniska nämnden

 

 


Tillbaka till rubrikerna