rss Tekniska och miljöverkets kungörelser

Framläggning av generalplaneutkast till offentligt påseende: Generalplan för Koverhar och Lappvik område

dnro 1527/2017

Planutkast framläggs till offentligt påseende vid tekniska och miljöverket i Hangö stad, Sandövägen 2, 10960 Hangö norra under tiden 5.3-5.4.2018.

 

Planmaterialet och kungörelserna finns också för kännedom på stadens internetsidor:

Planmaterial: www.hanko.fi/kaavoitus/koverhar-lappohjaYK

Kungörelser: www.hanko.fi/sv → Aktuellt → Kungörelser

 

Eventuella anmärkningar riktas till miljönämnden och lämnas in till tekniska och miljöverket senast 5.4.2018 kl. 15.00.


Förfrågningar:

Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen 040 1359 281

 

Hangö 26.2.2018

Miljönämnden


Tillbaka till rubrikerna