rss Tekniska och miljöverkets kungörelser

Diskussions- och informationsmöte

dnro 1527/2017

Gällande utkastet till generalplan för Koverhar och Lappvik område ordnas ett diskussions- och informationsmöte för allmänheten 22.3.2018 kl. 17.30 i Lappviks skola (Skolgränd 4).


Förfrågningar:

Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen 040 135 9281

 

Hangö 26.2.2018

Miljönämnden
Tillbaka till rubrikerna