rss Tekniska och miljöverkets kungörelser

Beslut om tillfällig campingplats

Dnro 1585/2017

Beslut om tillfällig campingplats

 

Hangö miljönämnd har på sitt möte 28.6.2017 § 116 beslutat godkänna Västra Nylands scoutdistrikt rf:s anmälan om en tillfällig campingplats för scoutlägret ”Säihke” som arrangeras i Syndalen i Hangö under perioden 8. – 22.7.2017.

 

   Beslutet finns till påseende under besvärstiden 6.7 – 7.8.2017 i Hangö stadsbibliotek (Berggatan 3-5).

 

Ändring i beslutet kan sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol senast 7.8.2017. Närmare anvisningar om ändringssökande finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen.

 

Tilläggsuppgifter

Miljöplanerare Maria Degerlund, telefon 040 1359299

 

4.7.2017

 

                             Miljönämnden

Tillbaka till rubrikerna