Kungörelser

 

Hangö stads officiella kungörelser finns till påseende på stadens anslagstavla (i bibliotekets läsesal. Kungörelserna publiceras även i dagstidningen (Hangötidningen).