Kungörelser

 

Hangö stads officiella kungörelser finns till påseende på stadens anslagstavla (i bibliotekets läsesal) och på informationsservice .