Aktuellt

Vi äter tillsammans!

syödään yhdessä pieni

Fjolårets evenemang Vi äter tillsammans var så populärt att det får en fortsättning även i år. Även denna gång äter vi tillsammans på Hangödagarna lördagen den 25 augusti, men var? Var med och påverka och ge ditt förslag. Svara på den korta enkäten under tiden 4.– 21.1: Vi äter tillsammans enkät


Tillbaka till rubrikerna