Aktuellt

Vattnet vid Bellevue klart - trådalger vid vattenbrynet

 Bland annat Sydspetsens miljöhälsa har kontaktats angående uppgifter om avföring vid badstranden Bellevue i Hangö. Hälsoinspektören har inspekterat stranden idag, den 25.7.2018. Vid inspektionen konstaterades att vattnet var klart, men att det vid vattenbrynet förekom trådalger. Trådalger kan se otrevliga ut och ge upphov till lukt när de förmultnar. Nedbrytningen av trådalger bedöms inte som en direkt hälsofara, även om det utseendemässigt och via lukten kan påverka trivseln. Fenomenet är dock helt naturligt. Vid utredningarna har inte heller kommit fram andra avvikande faktorer som kunde ha påverkat vattenkvaliteten. Vinden har de senaste dagarna varit från ost, eller lokalt från syd. De senaste vattenproven är tagna förra veckan och tyder på god vattenkvalitet.


Sydspetsens miljöhälsa vill påminna om, att man alltid skall ta en titt i vattnet före man går och simmar eller släpper barnen i vattnet. Detta för att förhållandena gällande t.ex. cyanobakterier (sk. blågröna alger) kan variera kraftigt på kort tid.


Tillbaka till rubrikerna