Aktuellt

Vattenförsörjnings- och dagvattenprojekt 2018

Hangö Vatten sanerar vatten- och avloppsnät och Hangö stad bygger dagvattennät på Märsgatan, Lokföraregatan, Åkaregatan och Snickaregatan på hösten 2018.

Det förekommer avvikelser i vattendistributionen samt -kvaliteten i området, vi beklagar denna oundvikliga olägenhet. Trafiken på gatan och till tomterna kan tidvis vara begränsad. Arbetena förorsakar oljud och vibrationer


tilläggsinformation:

Hangö Vatten och Avdelningen för kommunteknik (gemensamt projekt)


Tillbaka till rubrikerna