Aktuellt

Västra Nylands riksdagsledamöter och kommundirektörer träffades i Ingå 1.10

Riksdagsledamöterna samt kommun- och stadsdirektörerna i Västranyland sammankommer regelbundet för att diskutera aktuella regionala frågor. Detta forum är ett sätt att utveckla samarbetet mellan det nationella beslutsfattandet och regionens kommuner.

Måndagen 1.10.2018  sammankom riksdagsledamöterna Thomas Blomqvist (sfp), Raija Vahasalo (saml.) och Eerikki Viljanen (cent) med kommundirektörerna Tarmo Aarnio (Kyrkslätt), Juha-Pekka Isotupa (Sjundeå), Robert Nyman (Ingå) och Denis Strandell (Hangö). På agendan var förutom lokala aktualiteter i synnerhet regionens kommundirektörers gemensamma utlåtande om förslaget till förordning om stomnätet för lands- och järnvägar.

VN riksdagsledamöter och kommundirektörer Ingå 1.10.2018
På bilden(från vänster): Robert Nyman, Denis Strandell, Raija Vahasalo, Thomas Blomqvist, Eerikki Viljanen, Tarmo Aarnio och Juha-Pekka Isotupa. Bild: Benjamin Lundin


Samtliga kommuner och riksdagsledamöter anser att det är ytterst viktigt att elektrifieringen av Hangö-Hyvinge banan och utvecklingen av stamväg 51 bör prioriteras. Hangö hamns roll för den finska exporten är betydande och för att främja näringslivets verksamhetsförutsättningar är det av nationellt intresse att såväl land- som järnvägsförbindelserna fungerar mellan Helsingfors, Hangö och Hyvinge.

Gruppen sammankommer nästa gång i Kyrkslätt 21.1.2019.


Tillbaka till rubrikerna