Aktuellt

Tjänsterna för båtfararna utökas i Hangö

Ny bottentvätt och flytande sugtömningsanläggning till båtfararnas förfogande i Hangö nästa säsong

Tjänsterna för båtfararna utökas med en båtbottentvätt och en flytande sugtömningsanläggning i Finska viken. Östra hamnen i Hangö har fått en båtbottentvätt som lämpar sig även för kölbåtar och i Ekenäs skärgård utplaceras en flytande sugtömningsanläggning med en volym på 10 m3. Tjänsterna står till båtfararnas förfogande från och med nästa säsong. 

– 
Vi är glada över att Håll Skärgården Ren rf har kunnat vara med och bidra till anskaffningen av dessa två nya lösningar som båda är viktiga med tanke på miljön. Med hjälp av båtbottentvätten vill vi erbjuda ett alternativ till användningen av giftfärger och den flytande sugtömningsanläggningen förhindrar övergödning. Såväl bottentvätten som sugtömningsanläggningen har anskaffats med hjälp av separat finansiering, ett stort tack till våra sponsorer för detta, i synnerhet Weisell-stiftelsen och Ålandsbanken, berättar Håll Skärgården Ren rf:s generalsekreterare Aija Kaski.

Båtbottentvätten i Hangö är av märket Drive-in Boatwash™ BIGWASH-16 WIDE, som lämpar sig för upp till 16 meter långa motorbåtar och för segelbåtar med ett djup på max 2,4 meter. Importör av bottentvätten är Marina Networking Oy, och den har tillverkats av svenska RentUnder Ab. Möjligheten att prova den under de följande två säsongerna finansieras av Weisell-stiftelsen och för driften står ST1 Hangö Östra hamn.


- Om man tvättar båten ett par gånger per sommar hålls bottnen ren även utan giftfärger. För motorbåtar har man bevisligen kunnat få ner bränslekostnaderna avsevärt. Också arbetsinsatsen blir mindre, både för motor- och segelbåtar, när man inte längre behöver måla båten. Båtarnas marschfart förbättras också avsevärt, berättar Erkki Kaurinkoski från Marina Networking Oy.Tillbaka till rubrikerna