Aktuellt

Sydspetsens miljöhälsa informerar/ Stränder i närheten av Ryssholmen, Täktom

ALLMÄNHETEN UPPMANAS SE EFTER NÄR MAN RÖR SIG PÅ STRÄNDER I NÄRHETEN AV RYSSHOLMEN I TÄKTOM

 

Vita, till utseendet grynostliknande gryn har den senaste tiden flutit i land Ryssholmen i Täktom. Grynen kan även förekomma på andra ställen. Tillsynsmyndigheter har inlett undersökningar i ärendet och grynen verkar inte omedelbart hälsofarliga.

Då man ändå inte känner till vilket ämne det rör sig om, uppmanas allmänheten se efter vid stranden och vattnet och bedöma situationen aktivt när man rör sig vid området.

På området finns inga officiella badstränder, men det kan ändå finnas ställen där man ofta går och simmar, s.k. badplatser.

 

Följande pressmeddelande ges när resultaten av undersökningarna av ämnet har färdigställts.  


Tillbaka till rubrikerna