Aktuellt

Sydspetsens miljöhälsa informerar: Badsäsongen 2017

BADSÄSONGEN 2017

Sydspetsens miljöhälsa övervakar de hygieniska förhållandena på allmänna badstränder och små allmänna badstränder. Totalt övervakas 10 allmänna badstränder, sk. EU badstränder och 25 små allmänna badstränder på området. Badvattenkvaliteten kontrolleras innan badsäsongen börjar vid de sk. EU-badstränderna och samtliga allmänna badstränder kontrolleras sedan med tre prov jämt utspridda under badsäsongen.

Vädret under badsäsongen 2016 var svalt och några hetare perioder förekom inte alls. Blågröna alger konstaterades ändå vid Box och Campingens badstränder i augusti. Inga överskridningar av åtgärds-gränserna förekom i de myndighetsprov som tagits under badsäsongen 2017. På Knipnäs badstrand misstänktes badklåda i början av augusti och användarna informerades om detta på badstranden, på Raseborgs stads hemsidor samt via media.

För EU-badstränderna bestäms en badvattenklass efter varje badsäsong. Vid beräkningarna beaktas badvattenresultat från de fyra senaste säsongerna, dvs. i år resultat från åren 2014-2017. Badvatten-resultaten för EU-badstränderna samt badvattenklassen rapporteras årligen till Regionförvaltningsverket, som i sin tur rapporterar vidare till Institutet för hälsa och välfärd. Badvattnet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredställande eller dåligt.

Det skedde en del förbättringar i badvattenklasserna sedan senaste år. Badvattenklasserna för de senaste fyra åren framgår ur tabell 1. Knipans badstrand fick ännu badvattenklassen dålig. Knipans badvatten har klassificerats som dåligt fyra år i rad. Campingens badvattenklass är tillfredställande, men alla övriga EU-badstränder på området fick klassificeringen bra eller utmärkt. Diskussioner förs om åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten vid Knipans badstrand


Tabell 1: Badvattenklassificeringarna efter badsäsongerna 2014-2017 för större badstränder i Hangö, Ingå och Raseborg.


Kommun

Badstrand

Badvattenklass 2014

Badvattenklass 2015

Badvattenklass 2016

Badvattenklass 2017

Hangö

Plagen-Bellevue

Utmärkt

Utmärkt

Bra

Utmärkt

Hangö

Tulludden södra

Utmärkt

Utmärkt

Utmärkt

Utmärkt

Hangö

Slaktis

Tillfredställande

Tillfredställande

Bra

Utmärkt

Hangö

Märsan

Dålig

Tillfredställande

Tillfredställande

Bra

Hangö

Lappvik

Utmärkt

Utmärkt

Utmärkt

Utmärkt

Ingå

Björkudden

Bra

Bra

Utmärkt

Utmärkt

Raseborg

Campingen

Bra

Bra

Tillfredställande

Tillfredställande

Raseborg

Gumnäs

Bra

Bra

Bra

Utmärkt

Raseborg

Knipan

Dålig

Dålig

Dålig

Dålig

Raseborg

Svedja

Utmärkt

Utmärkt

Utmärkt

Utmärkt


Tillbaka till rubrikerna