Aktuellt

Skötselåtgärder på Furuviks naturskyddsområde

På Furuviks naturskyddsområde grävs i januari-februari med grävmaskin bort några sammanhängande täta vresrosbestånd. Arbetet utförs med grävmaskin eftersom vresrosen inte har minskat trots upprepade klippningar och det fortfarande i markgrunden finns ett kraftigt rotsystem. Utöver manuellt arbete behövs nu också ett noga riktat grävmaskinsarbete. Det största beståndet befinner sig väster om Stenudden och är cirka 60 x 8 meter stort. Ett mindre, enhetligt, bestånd befinner sig öster om Stenudden i den östra ändan av skyddsområdet och dess storlek är cirka 15 x 10 meter. Man kan, med undantag för maskinernas omedelbara arbetsområde, röra sig fritt på området under maskinarbetet. Målsättningen med vårdåtgärden är att under projektet Ljus & Eld LIFE fram till år 2020 så gott det är möjligt rensa bort den främmande arten vresros.

Tilläggsinformation om vresros:

http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Arter/Frammande_arter/Vresrosen

http://www.vieraslajit.fi/fi/lajit/MX.38815/show (på finska)

och från Ljus & Eld LIFE-projektet:http://www.metsa.fi/web/sv/ljusocheldlifeTillbaka till rubrikerna