Aktuellt

Skolåret inleds 14.8.2018

Skolorna i Hangö inleder skolåret tisdag 14.8.2018


De svenskspråkiga skolorna inleder skolåret enligt följande:

* Hangöby skola kl. 9.00

* Lappvik skola kl. 9.00

* Centralskolan kl. 9.15

* Centrumskolan kl. 9.15

* Hangö högstadium kl. 9.15

* Hangö gymnasium kl. 9.00


De finskspråkiga skolorna inleder skolåret enligt följande:

* Hangonkylän koulu kl. 9.00

* Lappohjan koulu kl. 9.00

* Keskuskoulu kl. 9.15

* Tita-Marian koulu kl. 9.15

* Hankoniemen yläaste kl. 9.15

* Hankoniemen lukio kl. 10.00


Tillbaka till rubrikerna