Aktuellt

Saneringen av vattentornet färdig

Saneringen av vattentornet är nu färdig och verksamheten är i normalt läge, dvs. vattenbehållaren har tagits i bruk fr.o.m. 17.11 kl. 10.


Vatten- och avloppsverket följer dock upp tätheten effektiverat ända till januari. 


Tillbaka till rubrikerna