Aktuellt

Saneringen av korsningen mellan Källvägen, Kapellhamnsvägen och Sandövägen

Hangö Vatten förnyar sitt vattenledningsnät och stadens kommunaltekniska avdelning bygger gata och dagvattennät i korsningen mellan Källvägen, Kapellhamnsvägen och Sandövägen från ingången av november. Gatans linjering ändras i enlighet med den godkända gatuplanen.

 

Strävan är att styra trafiken förbi byggarbetsplatsen genom temporära arrangemang, men fordonstrafiken kan under några dagar vara helt avbruten från Sandövägen i riktning mot Källvägen och Kapellhamnsvägen. I sådana fall styrs trafik som riktar sig till Källvägens industriområde att gå längs Aarne Karjalainens väg. Trafik till Kapellhamnsvägen styrs då t.ex. via Bromsaregatan och Märsgatan.

 

Det kommer att förekomma några vattenavbrott under vattenledningsnätets    anslutningsarbeten. Hangö Vatten informerar fastigheterna på vattenavbrottsområdena med hjälp av textmeddelandesystemet. Tilläggsinformation om textmeddelandesystemet finns på:


Aktuellt Hangö Vatten


Gatuplan Sandövägen

Sandövägen-Källvägen planritningar


Frågor angående projekten kan riktas till:

Sanna Varjus, Hangö Vatten, tlf. 040 5056 498

Hannu Simelius, Hangö stad, tlf. 040 5815 065


Tokmanni


Tillbaka till rubrikerna