Aktuellt

Renoveringen av Astrea

Astreas rehabiliteringsavdelning öppnar för klienter 26.3.2018. Ingång till rehabiliteringsavdelningen samt till baderskan, fysioterapeuten och hälsovårdaren/minnesskötaren i servicecentralen för äldrevårdstjänster sker via förbindelsekorridoren mellan Astrea och dagcentralen.

Renoveringen av nedre aulan och kansliet i Astrea sker under tiden 9.4-31.8.2018 och då är huvudingången, nedre aulan och kansliet stängda.

Ingång till Astrea matsalen, serviceboende-enheterna, frisören, massören samt till tf. servicehandledare Kati Virtanen och kanslist Riitta Lukin är på bakgården till Astrea, via Torngatan.

Om besök hos kanslist Karin Lindholm, förman för serviceboende Ann Nylund-Mällinen och äldrevårdschef Leena Hytti bör skilt kommas överens.

Alla arbetstagare i servicecentralen för äldrevårdstjänster har sina kontaktuppgifter på sin hemsida.

Tillbaka till rubrikerna