Aktuellt

Priset för februari månads Hinku-gärning till Hangö stad

Hangö stad har utsetts till mottagare av priset för februari månads Hinku-gärning för sin exemplariska aktivitet som minskar utsläppen och för övergången till att använda förnybar energi. Staden låter installera 12 solpaneluppsättningar på taket på sina fastigheter samt på marken. Panelernas sammanlagda effekt uppgår till cirka 700 kilowatt. Fem av paneluppsättningarna har redan installerats och resten kommer att installeras under våren.


Kuukauden HINKU_teko_Strandell_Seppälä 7.2
Finlands miljöcentralens Jyri Seppälä (till höger) överlämnade priset för månadens Hinku-gärning till stadsdirektör Denis Strandell på tillfället ”Om koldioxisnålhet och cirkulär ekonomi som kommunens styrkefaktorer” i Tvärminne 7.2.


Mottagaren av priset Hinku-gärningen utses varje månad bland de åtgärder som vidtagits i kommunerna som deltar i projektet Kolneutrala kommuner. Utöver att minska växthusgasutsläppen uppskattar prisjuryn även bland annat ekonomisk och social nytta som åtgärderna fört med sig, en bevisad roll som föregångare samt aktivt arbete för att främja god praxis i syfte att stävja klimatförändringen.


Urvalskriterierna är:

1) minskning av växthusgasutsläppen

2) annan nytta, såsom bättre energieffektivitet och energisjälvförsörjning, ekonomiska fördelar, ökad sysselsättning, bättre gemenskapsanda, ökad användnings- eller boendetrivsel, positiva hälsoeffekter eller ökat välbefinnande i allmänhet

3) bevisad roll som aktiv föregångare

4) gemensamma aktiviteter

5) spridning av praxis som minskar utsläppen och kunskapsspridningLäs mera: http://www.hinku-foorumi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Hangon_kaupunki_kuukauden_paastovahentaj(45965)

Tillbaka till rubrikerna